Karnelyan (Kırmızı Akik) Kullanımı

Karnelyan, diğer isimleri ile Karneol yada Kırmızı Akik Taşı... Oluşumu sırasında bulunduğu bölgeye ve etki eden şart ve tamamlayıcı unsurlarda birçok değişik boyut ve renkte olabilir. Al, kızıl olarak dediğimiz kırmızının itemleri en çok olanıdır. Bu sebeple kırmızı akik denilir. Alev rengindeki Akik taşı en fazla etkileyici tercih edilenidir. 

Karnelyan (Kırmızı Akik) Taşı Özellikleri

Hayata olan bağlılığı, sevinci, mutluluğu da temsil eden bir taştır. Değişimi yansıttığı gibi aynı zamanda, dürüstlük ve içten bağlanmayı da yansıtır; aynı zamanda. Kırmızı Akik kuvars taş takımına ait olan bir farklı türdür. Farklılığının en önemli sebebi başında rengi gelir. Rengi kahverengiden başlayarak ton sür ton ilerleyerek kırmızıya döner. Kırmızı ve tonlarının oluşum sebebi içerisinde demir madeninin oluşumudur.


Karneol yani kırmızı akik işlemesi açısından oldukça katı bir taş olması sebebiyle mücevher, ziynet eşyası olarak rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bir diğer özelliği ise çok eski zamandan beri yöneticiler ve varlıklı kimseler tarafından bir çeşit damga aile ambleminin işlendiği kıymetli yüzük kolye v.s aile yadigarı olarak da kullanılmıştır. Bu konuya en bilinen ve tinsel anlamda kutsal bir emanet de olan Hz. Muhammet Peygamberimizin yüzüğü güzel bir örnektir. Yüzüğün taşı Akik taşındandır ve kendisinin bu yüzüğü damga (mühür) olarak kullandığı bilinmektedir.

Karnelyan (Kırmızı Akik) Taşı Faydaları

Karnelyan yani kırmızı akik yoğun ve şifalı bir enerjiye sahiptir. Bu enerji kişinin miskin, uyuşuk olmasına engel olarak daha enerjik hissetmesini sağlar. Kan deveranını dengelemesi ile enerjinin yükselmesi ile bilhassa kan basıncı genelde daha düşük olan insanlarda bu basıncın yükselmesine yardımcı olur. Bu nedenle kan basıncı yüksek olan insanların Kırmızı akik kullanırken mümkün mertebe özenli olması olması gereken en kısa sürelerde temas etmesi gerekmektedir.

Fiziksel diğer faydalarının arasında vücudumuzu toksinlerden arındıran organlara şifa verir. Örneğin bir nevi süzgeç görevi gören böbrek ve böbrek üstü olan pankreas için çok yararlıdır.

Eşeysel (cinsel) aktiviteye fayda sağlarken Fenolojik sisteme de yarar sağlar. Ayrıca insanın öz gücünü yükseltir.